Để xây dựng khách hàng lâu dài, nhân viên bán hàng phải thiết lập mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ với những người ra quyết định và người có ảnh hưởng của khách hàng.
 
Dưới đây là sáu lĩnh vực phổ biến nhất cần cải thiện trong một nhóm bán hàng:
 
1️⃣️ Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe là kỹ năng quan trọng nhất mà nhân viên bán hàng có thể có. Kỹ năng lắng nghe tốt giúp nhân viên bán hàng hiểu và xác định những gì khách hàng muốn hoặc nơi họ gặp vấn đề - dựa trên đó, nhân viên bán hàng có thể đưa ra khuyến nghị và đóng bán hàng.
 
2️⃣️ Hiểu mọi người: Mỗi cá nhân là một sản phẩm độc đáo của kinh nghiệm và môi trường của anh ấy / cô ấy hình thành nên phong cách giao tiếp, thái độ, sở thích, hành vi và đạo đức của anh ấy / cô ấy.
 
3️⃣️ Phục vụ khách hàng của bạn: Dịch vụ khách hàng đặc biệt quan trọng đối với nhân viên bán hàng - những người thường là điểm tiếp xúc đầu tiên với khách hàng.
 
4️⃣️ Làm việc theo hướng bán hàng tiếp theo: Luôn luôn nhìn vào việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng của bạn. Nhân viên bán hàng nên luôn luôn nghĩ thắng / thắng và biết rằng một thỏa thuận hấp dẫn có thể dẫn đến một đơn đặt hàng khác.
 
5️⃣️ Chốt: Nhân viên bán hàng cần có một sự hiểu biết rõ ràng về lý do tại sao mọi người mua và cách xử lý và vượt qua sự phản đối bán hàng. Để kết thúc bán hàng, họ cần hiểu quy trình bán hàng và làm việc trơn tru thông qua các bước để đảm bảo bán hàng.
 
6️⃣ Với việc tập trung vào việc tự cải thiện, một nhân viên bán hàng có thể phân biệt các sản phẩm / dịch vụ của mình với các đối thủ cạnh tranh.
 
---------------------------------------------
Henry Ha | Business Coaching Vietnam | bcvn.vn | bc8.vn
Bài viết liên quan
Thất bại là do nền kinh tế hay thái độ của bạn

Nhiều người kinh doanh tin rằng không có gì để họ có thể làm tạo ra sự thành công trong nền kinh tế này

  • 24, Tháng 12, 2018 lúc 09:09
Bạn có sợ bán hàng sụt giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế chung

Nhiều người kinh doanh tin rằng không có gì để họ có thể làm tạo ra sự thành công trong nền kinh tế này

  • 18, Tháng 12, 2018 lúc 09:42
Xác định tính độc đáo của bạn và bán các dòng sản phẩm độc quyền

Nhiều người kinh doanh tin rằng không có gì để họ có thể làm tạo ra sự thành công trong nền kinh tế này

  • 10, Tháng 12, 2018 lúc 08:20
Sức mạnh của các ưu tiên

Nhiều người kinh doanh tin rằng không có gì để họ có thể làm tạo ra sự thành công trong nền kinh tế này

  • 8, Tháng 11, 2018 lúc 08:34
Làm thế nào để biến khách hàng tức giận thành vui vẻ

Nhiều người kinh doanh tin rằng không có gì để họ có thể làm tạo ra sự thành công trong nền kinh tế này

  • 27, Tháng 8, 2018 lúc 11:27
BESbswy