Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh.
Giám đốc hỗ trợ BNI Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.
BESbswy