Sức mạnh của các ưu tiên

 
Có hai điều mà những người kinh doanh thấy rất khó khăn: suy nghĩ trước và làm những việc theo thứ tự tầm quan trọng. Làm hai điều này tạo nên sự khác biệt giữa một doanh nghiệp thành công và sống sót. Và điều này cũng đúng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta.
 
Giảng viên lãnh đạo và tác giả John Maxwell nói: “Suy nghĩ trước và ưu tiên các trách nhiệm đánh dấu sự khác biệt lớn giữa người lãnh đạo và người theo dõi.”
 
Hầu hết mọi người đã nghe nói về Nguyên tắc Pareto, thường được gọi là Nguyên tắc 80/20. Nói một cách tỉ mỉ, trong hầu hết các doanh nghiệp, 80% doanh nghiệp của bạn đến từ 20% khách hàng của bạn.
 
Các ví dụ khác của Nguyên tắc Pareto là:
 
Đọc 20 phần trăm của cuốn sách chứa 80 phần trăm nội dung.
Việc làm 20 phần trăm công việc của chúng tôi cho chúng tôi 80 phần trăm sự hài lòng của chúng tôi.
Sản phẩm 20% sản phẩm mang lại 80% lợi nhuận.
Vì vậy ... khi nói đến các ưu tiên của bạn, 20% ưu tiên của bạn sẽ cung cấp cho bạn 80% sản lượng của bạn, NẾU bạn dành thời gian, năng lượng, tiền bạc và nhân sự cho 20% ưu tiên hàng đầu của bạn. Khi bạn làm điều này, bạn đang nhận được lợi tức về năng suất 400% hoặc gấp bốn lần. Hãy suy nghĩ điều này có ý nghĩa gì trong doanh nghiệp của bạn!
 
Mỗi doanh nhân cần phải hiểu Nguyên tắc Pareto vì nó áp dụng cho các lĩnh vực của khách hàng, nhóm và lãnh đạo.
 
Trong lĩnh vực khách hàng, điều quan trọng là xác định 20% khách hàng của bạn chiếm 80% doanh nghiệp của bạn. Đây là những “người hâm mộ của bạn” và các chiến lược phải được đặt ra để chăm sóc chúng một cách thích hợp.
 
Đối với nhóm của bạn, bạn phải xác định 20% nhân viên hàng đầu. Họ làm 80 phần trăm giá trị được đưa vào doanh nghiệp của bạn.
 
Trong lãnh đạo, hãy nhìn thẳng vào câu hỏi “Tôi phải làm gì mà không ai khác có thể làm được?” Hãy nhớ rằng một nhà lãnh đạo có thể từ bỏ mọi thứ ngoại trừ trách nhiệm cuối cùng. Bạn có thể quyết định xem bạn sẽ phản ứng hoặc chủ động khi nói đến việc sử dụng thời gian của bạn. Câu hỏi không phải là, “Tôi có bận không?” Nhưng “Tôi sẽ đầu tư thời gian như thế nào?” Không phải “Lịch của tôi đã đầy chưa?” Nhưng “Ai sẽ điền lịch của tôi?” ?, ”Nhưng“ Tôi sẽ thấy ai? ”
 
Làm điều này và xem năng suất của bạn và sự hài lòng cá nhân tăng lên tầm cao mới!


---------------------------------------------
Henry Ha | Business Coaching Vietnam | bcvn.vn | bc8.vn

Bài viết liên quan
Cách xây dựng nền tảng của bạn

Nếu bạn không có sự hiện diện trực tuyến tốt trên nền tảng truyền thông xã hội phổ biến, thì bạn có nguy cơ cao bị vô hình đối với khách hàng của mình

  • 5, Tháng 11, 2018 lúc 08:37
5 cách để cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn

Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa cho sự phát triển và tiến bộ của một người. Nếu không có giao tiếp hiệu quả, bạn sẽ tụt lại phía sau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp của bạn.

  • 3, Tháng 11, 2018 lúc 08:17
8 ý tưởng tiếp thị cho các doanh nghiệp nhỏ

Bạn gặp khó khăn trong việc tiếp thị doanh nghiệp nhỏ của mình do quỹ vốn hạn chế? Nhìn không được xa hơn. Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn phát triển một kế hoạch tiếp thị cụ thể và hiệu quả.

  • 2, Tháng 11, 2018 lúc 10:43
Nỗi sợ hãi đã tác động đến bạn như thế nào

Bạn có biết những gì là trói chặt mọi người và tước đoạt những thành công mà họ mong muốn và xứng đáng không?

  • 31, Tháng 10, 2018 lúc 09:10
3 lý do gây sốc hàng đầu khiến bạn mất doanh thu bán hàng

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn tiếp tục mất doanh số bán hàng mà bạn nghĩ rằng bạn đã có?

  • 30, Tháng 10, 2018 lúc 08:33
BESbswy